home Boeken Informatie database Bestelinfo Social Media

Laatst  bijgewerkt: 9.3.23

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie  natuur

fotografie   land en volk   wetenschap   jeugd- & kinderboeken   diversen

Die Moral des Christen -  Wie sie seyn soll Die Moral des Christen -  Wie sie seyn soll Die Moral des Christen -  Wie sie seyn soll

Die Moral des Christen -  Wie sie seyn soll - in geistliche Reden auf alle Festdage des Jahres engeleidet von Verfasser der Religionsphilosofie (De moraliteit van de christenen - zoals het hoort - in spirituele toespraken op alle feestdagen van het jaar ingeleid door de auteur |

Storchenau Sigismund von | 4 delen opnieuw gebonden half leder met gemarmerde platten. Met 4 frontpl. en  4 vign. Door A. Schön. Uitgegeven in 1795-1796-1816-1817  Ausburg | DB 1139

€ 150.00

Bestel

Sigismund Maria Laurentius von Storchenau SJ was een Oostenrijkse  (geboren in Karinthië) katholieke priester, filosoof en theoloog (1731-1798)  Hij trad toe tot de Jezuïetenorde op 31 oktober 1747 en werd in 1763 hoogleraar filosofie in Wenen. Van 1781 tot 1790 was hij hofprediker van aartshertogin Maria Anna van Klagenfurt. von Storchenau. Hij bestrijdt in zijn apologetische geschriften de Engelse vrijdenkers en Voltaire. (Apologetiek is het verdedigen van levensbeschouwelijke, vaak religieuze, standpunten door middel van redenering)

trefwoord: godsdienst - Christendom - Filosofie - religie- apologetiek

 Visages de pélerins au Moyen âge : les pélerinages européens dans l'art et l'épopée  Visages de pélerins au Moyen âge : les pélerinages européens dans l'art et l'épopée  Visages de pélerins au Moyen âge : les pélerinages européens dans l'art et l'épopée

Visages de pélerins au Moyen âge : les pélerinages européens dans l'art et l'épopée

Gilles Girault -  M.Marcel et Pierre | Gebonden met omslag-388 pp.+156 pp. In kleur en zw/w- Zodiaque 2001 | ISBN/EAN 9782736902643|DB 128

€ 35.00

Bestel

Het werk van Marcel en Pierre-Gilles Girault, vader en zoon,  is opgbouwd in klassieke hoofdstukken die achtereenvolgens de pelgrims bestuderen, hun motivaties, de heiligdommen die in het Westen worden bezocht, de routes, de voorbereidingen, het vertrek, de route, de gastvrijheid, het verblijf in het heiligdom en de terugkeer.

De auteurs vermelden zeer terecht dat het woord "pelgrim" een algemene term is die van toepassing is op al diegenen die de weg naar een heiligdom nemen en dat de meerderheid van deze pelgrims tot de aristocratische wereld behoorde. Deze bedevaarten werden vaak uitgevoerd in grote groepen te paard, alleen de allerarmsten liepen te voet.

Van de heiligdommen die vaak worden genoemd, komt Compostela na Saint-Pierre in Rome, gevolgd door Saint-Gilles-en-Provence, gevolgd in mindere mate door Chartres, Rocamadour, Le Puy, Boulogne, Soulac, Mont-Saint-Michel, Saint - Denis, Soissons, Lagny, Cambrai, Saint-Guilhem-le-Désert, de Aliscamps van Arles, Brioude, Saint-Léonard, Tours, Saint-Nicolas, Sainte-Croix van Orléans of de Sainte-Larme van Vendôme.

trefwoord: pelgrim - beeldhouwkunst - Middeleeuwen - literatuur - pelgimage - bedevaart - bedevaartsoord

Palästina in Bild und Wort nebst der Sinaihalbinsel und dem Land Gosen  - Palestina in woord en beeld samen met het Sinaï-schiereiland en het land Gosen |

Ebers Georg | Gebonden 2 banden Folio - Goud op snee - geïllustreerd 520 pag + 474 pag.  |  DB 1543

€ 185.00

Bestel

Deel 1-  520 pagina’s. met 2 lithografische kaarten van Palestina -  Jeruzalem + losse staalgravure. (Jerusalem vom oelberge aus) en 284 houtsnede in tekst. Deel 2 - 474 pagina’s met lithografische krt van Sinaï + staalgravure. (Thal von Nazareth) en 239 houtsnedes in de tekst.

Palestina is – in de oudste en breedste en niet-politieke zin – de landstreek in de Levant die tegenwoordig Israël en de Palestijnse Gebieden omvat maar ook delen van Jordanië - Syrië en Libanon. Tot 1948 werd met Palestina het gebied dat gelijk stond met de gelijknamige Romeinse provincie bedoeld. Of in Bijbelse zin het grondgebied van de Filistijnen (Palestina of Filistea (Hebreeuws) Er zijn verschillende benamingen voor Paestina.  Men gebruikt ook wel Kanaän - het Beloofde land of  Het Heilige Land.

Sinaï is een schiereiland in Egypte en het enige deel van het land dat in Azië ligt. Het ligt tussen de Middellandse Zee in het noorden en de Rode Zee in het zuiden en is een landbrug tussen Azië en Afrika. In het klassieke tijdperk stond de regio bekend als Arabia Petraea. Het schiereiland kreeg in de moderne tijd de naam Sinaï vanwege de veronderstelling dat een berg in het zuiden van het schiereiland Sinaï in Egypte -  de bijbelse berg Sinaï is. Deze berg in het Sinaïgebergte is de bekendste berg in het gebied. Het is de berg waar God volgens Exodus 20:1 de Tien geboden aan Mozes gaf.

Gosen - Goosjen of Gosjen is in de Hebreeuwse Bijbel de naam voor een gebied in het Oude Egypte (een vruchtbare landstreek in het noordoosten van Egypte)  waar de Israëlieten zich - als dank voor Jozefs inspanningen (hij was inmiddels de onderkoning van Egypte) konden vestigen om hun vee te laten grazen op de vruchtbare weidegronden. Gosen strekte zich uit over het gebied tussen het oosten van de Nijldelta en het tegenwoordige Suezkanaal.

trefwoord: geschiedenis  - Heilige Land - Israel - Bijbel - Bijbelse geschiedenis - land en volk - christendom -Beloofde land - Filistijnen  - Filistea - KanaanWilt u boeken betreffende religie  zien?

Zoek dan in onze database die wekelijks wordt bijgewerkt.

Database

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie  natuur

fotografie   land en volk   wetenschap   jeugd- & kinderboeken   diversen