home Boeken Informatie database Bestelinfo Social Media

Laatst  bijgewerkt: 11.12.23

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie   natuur

fotografie   land en volk   wetenschap   jeugd- & kinderboeken   diversen

Voyage Botanique

Voyage botanique |

Hollander Paul den | Paperback groot formaat. 100 pagina’s. Meertalig. Met zwart-wit afbeeldingen van litho's en zwart-wit foto's van botanische verzamelingen Paul den Hollander Breda 1997  Oplage 1300 exemplaren | DB 1423

€ 85.00

Bestel


Paul den Hollander heeft met dit boek de Kees Scherer Prijs gewonnen. Hij had volgens de jury met 'Voyage Botanique' het beste fotoboek gemaakt dat in 1997 en 1998 is verschenen. Volgens de jury vormt het boek 'een verstild album dat van alle tijden is en uitnodigt om steeds weer ter hand te worden genomen'.


De fotograaf Paul (Christiaan) den Hollander werd op 5 juli 1950 in Breda geboren. Voor zijn beroepskeuze twijfelde hij tussen bosbouw en kunst. Hij koos uiteindelijk voor de kunst. Paul krijgt zijn opleiding aan de afdeling fotografie van de St. Joost Academie voor Beeldende Kunsten in Breda. Hij ontvangt bij zijn afstuderen in mei 1973 van de gemeente Breda de St. Joostpenning en een daarbij behorende geldprijs.

Na de Academie stopt Den Hollander enige tijd met fotograferen. Hij zet een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf op, houdt zich bezig met broodbakken en probeert een winkel draaiende te houden. In 1975 gaat hij weer fotograferen. In december 1976 heeft hij in de Canon Photo Gallery - samen met zijn broer-  zijn eerste tentoonstelling.

Paul den Hollander zoekt met zijn fotografie de grenzen van de vertrouwde waarneming op en maakt het onzichtbare zichtbaar. Zijn foto’s geven een werkelijkheid weer die je als kijker wel herkent maar die je zelf nooit zo gezien hebt. In Den Hollanders fotografie neemt de relatie tussen natuur en cultuur een centrale plaats in. Perioden van intensieve fotografische activiteiten wisselt hij af met perioden van bezinning. Wanneer hij een manier van fotograferen of een bepaald onderwerp heeft uitgediept, neemt hij afstand van de fotografie. Hij kan en wil niet continu met fotografie bezig zijn.

De belangrijkste thema’s in zijn werk zijn: gecultiveerde natuur, flora en fauna in kunstmatig ‘natuurlijke’ ruimten of in geconserveerde staat en wisselwerkingen tussen binnen- en buitenruimten. Zijn visie en manier van fotograferen hebben een stempel gedrukt op de fotografie in Nederland sinds de tweede helft van de jaren zeventig.

Hij probeert zijn foto’s zo leeg mogelijk te houden. Overbodige details houdt hij zo veel mogelijk buiten het beeld en hij zoekt naar eenvoudige vormen. Daardoor bereikt hij een bepaalde mate van abstractie. Zijn foto’s worden in binnen- en buitenland geëxposeerd. De serie foto's in deze uitgave is gemaakt in historische herbaria van verschillende Botanische Instituten in Europa.

trefwoord: natuur -fotografie - natuurfotografie - photography - nature - Breda - Bredase fotograaf - magisch realisme
Nieuwe titels volgen.

Wilt u meer boeken betreffende natuur zien?

Zoek dan in onze database die wekelijks wordt bijgewerkt.

Database

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie   natuur

fotografie   land en volk   wetenschap   jeugd- & kinderboeken   diversen