home Boeken Informatie database Bestelinfo Social Media

Laatst  bijgewerkt: 9.3.23

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie  natuur

fotografie   land en volk  wetenschap   jeugd & kinderboeken   diversen

Vehicle-dependent Expedition Guide Field Manual edition ( VDEG) 1998

Tom Sheppard| Gebonden met omslag 541 pag. + 6 pag. index. Published by Dessert Winds in association with Landrover 1998 -ISBN 0953232409 | DB 135 |

€ 97.50

Bestel
Tijdens Tom Sheppards carrière bij de Royal Air Force als piloot en testpiloot plande - leidde en trainde hij teams voor talloze expedities en operaties - waaronder de eerste kust-tot-kust oversteek van de Sahara door het Mauritaanse Lege Kwartier - 'de Joint Services Expedition' in 1975. Hiervoor ontving hij de Ness Award van de Royal Geographical Society.

In de daaropvolgende jaren volgden nog vele expedities door de meest geïsoleerde regio's van de Algerijnse Sahara- vaak volledig off-track. Hij heeft in totaal meer dan 85.000 mijl over land afgelegd op vier en twee wielen.  Afgezien van het navigeren in straalvliegtuigen omvatte zijn navigatie-ervaring zonnekompassen - astronavigatie -Transit-satellietnavigatie en het gebruik van GPS en satellietbeelden als aanvulling op anderszins onzekere kaarten.

Vanaf 1976 en tussen expedities door werkte hij voor British Aerospace en is hij auteur en adviseur op het gebied van vierwielaandrijving.

Sheppard weet de meest complexe onderwerpen helder en eenvoudig uit te leggen. Gedetailleerd en zeer grondig is zijn benadering van elk denkbaar aspect van op voertuigen gebaseerde expedities. Dit ondersteund met samenvattende kanttekeningen en honderden tekeningen en foto's. Dit is een onmisbaar boek voor zeer avontuurlijke 4x4- bezitters - hulporganisaties - militairen enz. Uitgegeven door zijn eigen uitgeverij 'Desert Winds Publishing'  in samenwerking met Landrover.

trefwoord: expeditie - sahara - 4X4 - Landrover - navigatie - Sahara - Mauretanie - Afrika - reizen - survival handbook - vierwielaandrijving

Naber - Borduurkunst

Borduurkunst - met 43 figuren naar oorspronkelijke tekeningen |

Naber Johanna W.A. | Gebonden 136 pagina’s-Geíllustreerd Groningen J.B. Wolters 1901 | DB 311

€ 20.00

Bestel

Krantenartikel uit 'De nieuwe Courant' 17-09-1901

Een keurig van uiterlijk en wat inhoud betreft, aan onze dames zeer aanbevelenswaardig boekwerk is het in hoofde dezes aangekondigde deeltje van mej. J. W. A. Naber.

Zij raadpleegde daarvoor de werken van twee autoriteiten op ’t gebied van naaldwerk : W. G. Pauleon Townsend, leeraar aan de Royal school of Art Needlework te Kensington, die in 1899 een werk het licht liet zien : Embroidery or the craft of the Needle, en een nieuw, eerst zeer onlangs uitgekomen boek van den hier te lande zeer bekenden Lewis Foreman Day, wiens standaardwerk Short lessons on the Arts not fine, mr. C. Vosmaer indertijd voor Hollandsehe lezers bewerkte in het veelgelezen boekske 'The kunst in het dagelijksch leven'.

Beide werken over een kunst, die in Engeland zoo hoog staat aangeschreven, heeft mej. Naber tot grondslag genomen voor haar boek over de borduurkunst, maar zij heeft er veel oorspronkelijks aan toegevoegd, ook wat de figuren betreft, daar deze uit de Engelsche werken slaafsch na te volgen, haar niet geraden scheen met het oog op den Hollandschen smaak, die zich weer naar andere motieven heeft gericht en onder andere invloeden is gekomen. Voor die figuren, waarvan haar boek rijk voorzien is, vond de schrijfster uitmuntend materiaal, wat het antiek betreft in het museum voor kerkelijke kunst te Haarlem en in het museum van kunstnijverheid aldaar. Dat ook onze eigen nationale kunstvlijt in de herleving van de borduurkunst haar rechtmatig aandeel mag opeischen, bewijst wel het feit, dat mej. Naber onder haar illustraties van modern werk een ruime plaats heeft ingeruimd aan werkstukken, afkomstig van de kunstnaaldwerkklasse, verbonden aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam en van de Meisjes-industriesschool te ’s-Gravenhage, die aantoonen, hoe hoogen trap van ontwikkeling de beoefening van de fraaie naaldwerken ook op deze soort van scholen heeft bereikt.

Met bijzonder veel genoegen hebben wij in mej. Nabers boek gelezen het hoofdstuk: „Figurale voorstellingen,” waarin zij blijk geeft, een gezond oordeel te hebben over de grenzen van het gebied waarop de borduurkunst zich moet bewegen, in verband met het te versieren materiaal. Niet minder dan 43 figuren naar werkstukken en oorspronkelijke teekeningen versieren het boek. Zij zijn zóó fraai, dat men de techniek van het borduren op die afbeeldingen gemakkelijk kan volgen. Door mej. Elisabeth Brandt werden niet alleen zeer geslaagde teekeningen gemaakt, waarnaar de schrijfster borduurwerken vervaardigde, die in haar werk gereproduceerd zijn, maar deze jongedame teekende ook den fraaien band, die voor de kunstwerken, in dit boek bijeengebracht, inderdaad een keurige lijst vormt.

Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941) was een Nederlands feministe en schrijfster die naast dit werk nog vele historische studies heeft gepubliceerd. In 1876 behaalde ze haar HBS-diploma en vervolgens nog verschillende akten: voor hulponderwijzeres (met een aantekening Frans en Engels), voor Fraaie Handwerken van de afdeling Kunstnaaldwerk van de Rijksschool voor Kunstnijverheid en een akte van de eerste Kook- en Huishoudschool.

trefwoord: borduren - kunstnijverheid - handwerken - naaldkunst -borduurkunst


Gedenkboek rijkstelegraaf 1852-1902 door Ringnalda Gedenkboek rijkstelegraaf 1852-1902 door Ringnalda Gedenkboek rijkstelegraaf 1852-1902 door Ringnalda

De Rijkstelegraaf in Nederland : hare opkomst en ontwikkeling (1852-1 December-1902) : geillustreerd gedenkboek ter herinnering aan haar vijftig-jarig bestaan |

Ringnalda W. - Directeur van het Post- en telegraafkantoor te Emmen | DB 1545 |

€ 55.00

Bestel


Gebonden linnen. Geïllustreerde band in goud (op rug) en zwart wit. Omslag wat beduimeld.  Met foto's -  tabellen -tekeningen en kaarten + achterin een uitvouwbare kaart van de telegraaflijnen en kantoren in Nederland 1902. 192 Pagina’s . Scheltema & en Holkema's boekhandel Rotterdam 1902 |

trefwoord:  PTT - Post - Telegraaf -Telegrafie - gedenkboek - techniek

Human structure and shape Human structure and shape Human structure and shape

Human structure and shape |

Grundy John Hull | Gebonden achterzijde met wat vlekken. Met aantekeningen in pen bij diverse illustratied. 257 pagina's. Tekeningen  in kleur en zwart/wit . Noble Books Chilbolton Hampshire second edition 1983 |DB 665

€  40,00 trefwoord: geneeskunde - Verpleging  - Anatomie - Fysiologie - tekenen - schilderen - kunst

Bestel

Dit boek over de  menselijke structuur en vorm bevat anatomische en fysiologische tekeningen van het skelet, spierstelsel, hoofd, zintuigen, nek, mond, bekken bovenste ledematen, onderste ledematen, structuur van het vrouwelijke en mannelijke lichaam in diverse fases van hun leven etc.

De levendige en mooie anatomische illustraties van John Hull Grundy worden al decennia lang gewaardeerd door studenten van zowel de  kunstacademie  als door studenten die medicijnen of verpleegkunde studeren.  De afbeeldingen benadrukken duidelijk de relatie tussen vorm en functie, structuur en vorm, anatomie en fysiologie.

Grundy geeft een unieke kijk op de anatomie van het menselijk lichaam in zowel rust als beweging, en zijn boek is een klassieker geworden voor studenten die het ontwerp en de beweging van het menselijk lichaam goed willen begrijpen.

trefwoord: Geneeskunde - Verpleging  - Anatomie - Fysiologie - tekenen - schilderen - kunst


wielercafes in vlaanderen - Rottiers wielercafes in vlaanderen - Rottiers wielercafes in vlaanderen - Rottiers

Wielercafés in Vlaanderen

Walter Rottiers | Gebonden - 207 pagina’s - Geïllustreerd Antilope boeken 2006 - ISBN:  9078360011/ 9789078360018 | DB 1523

€ 10.00

Bestel

Uit dit fraaie boekwerk blijkt duidelijk hoe de wielersport en het café in Vlaanderen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Het is het resultaat van een speurtocht van tien jaar naar al deze stamineekes. Het boek staat vol wetenswaardigheden en anekdotes.

Het rijke Vlaamse wielerleven speelde zich altijd voor een deel af in en rond een sportcafé: daar ontstond een supportersclub, daar waren de start en aankomst van een kermiskoers. Dit fenomeen is ook bekend bij ons in het zuiden van het land: Chaam en andere gemeenten kunnen ervan getuigen. Ze zijn niet te tellen, de zaken die door oud-renners zijn opgestart. Vele cafés ontstonden op het moment dat een renner op het hoogtepunt van zijn carrière was, of stopte met wielrennen; dat kan dus inmiddels 60 jaar geleden zijn. Inmiddels zijn veel van deze cafés al verdwenen: dat van Lucien Van Impe, laatste Belgische Tourwinnaar in 1976 bijvoorbeeld, werd in 2000 gesloopt.

Langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen liggen (en lagen) er een massa, die hun hoogtepunt bereiken (bereikten) op de dag dat de klassieker voorbijkomt. (voorbijkwam).

Het waren 250 cafés, restaurants en hotels in totaal en daarvan zijn er 121 in deze uitgave beschreven, met foto (kleur/zwart-wit) en uitleg.

Wielercafés in Vlaanderen is een ‘must have’ voor alle wielerliefhebbers die houden van het Vlaamse leven. Aan de hand van kaartjes en adressen kunnen zij de cafés, restaurants en hotels vinden, op de fiets, of tijdens de koers.

trefwoord: wielrennen - sport - café - België, cafe - wielercafe - wielerkoersen - Vlaanderen - wielerklassieker - wielersportNieuwe titels volgen.

Wilt u meer boeken betreffende muziek - koken - filosofie - psychologie - strips enz. enz.  zien?

Zoek dan in onze database die wekelijks wordt bijgewerkt.

Database

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie  natuur

fotografie   land en volk  wetenschap   jeugd & kinderboeken   diversen