home Boeken Informatie database Bestelinfo Social Media

Laatst  bijgewerkt: 20-6-2022

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie  natuur

fotografie   land en volk  wetenschap   jeugd & kinderboeken   diversen

Naber - Borduurkunst

Borduurkunst - met 43 figuren naar oorspronkelijke tekeningen |

Naber Johanna W.A. | Gebonden 136 pagina’s-Geíllustreerd Groningen J.B. Wolters 1901 | DB 311

€ 20.00

Bestel

Krantenartikel uit 'De nieuwe Courant' 17-09-1901

Een keurig van uiterlijk en wat inhoud betreft, aan onze dames zeer aanbevelenswaardig boekwerk is het in hoofde dezes aangekondigde deeltje van mej. J. W. A. Naber.

Zij raadpleegde daarvoor de werken van twee autoriteiten op ’t gebied van naaldwerk : W. G. Pauleon Townsend, leeraar aan de Royal school of Art Needlework te Kensington, die in 1899 een werk het licht liet zien : Embroidery or the craft of the Needle, en een nieuw, eerst zeer onlangs uitgekomen boek van den hier te lande zeer bekenden Lewis Foreman Day, wiens standaardwerk Short lessons on the Arts not fine, mr. C. Vosmaer indertijd voor Hollandsehe lezers bewerkte in het veelgelezen boekske 'The kunst in het dagelijksch leven'.

Beide werken over een kunst, die in Engeland zoo hoog staat aangeschreven, heeft mej. Naber tot grondslag genomen voor haar boek over de borduurkunst, maar zij heeft er veel oorspronkelijks aan toegevoegd, ook wat de figuren betreft, daar deze uit de Engelsche werken slaafsch na te volgen, haar niet geraden scheen met het oog op den Hollandschen smaak, die zich weer naar andere motieven heeft gericht en onder andere invloeden is gekomen. Voor die figuren, waarvan haar boek rijk voorzien is, vond de schrijfster uitmuntend materiaal, wat het antiek betreft in het museum voor kerkelijke kunst te Haarlem en in het museum van kunstnijverheid aldaar. Dat ook onze eigen nationale kunstvlijt in de herleving van de borduurkunst haar rechtmatig aandeel mag opeischen, bewijst wel het feit, dat mej. Naber onder haar illustraties van modern werk een ruime plaats heeft ingeruimd aan werkstukken, afkomstig van de kunstnaaldwerkklasse, verbonden aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam en van de Meisjes-industriesschool te ’s-Gravenhage, die aantoonen, hoe hoogen trap van ontwikkeling de beoefening van de fraaie naaldwerken ook op deze soort van scholen heeft bereikt.

Met bijzonder veel genoegen hebben wij in mej. Nabers boek gelezen het hoofdstuk: „Figurale voorstellingen,” waarin zij blijk geeft, een gezond oordeel te hebben over de grenzen van het gebied waarop de borduurkunst zich moet bewegen, in verband met het te versieren materiaal. Niet minder dan 43 figuren naar werkstukken en oorspronkelijke teekeningen versieren het boek. Zij zijn zóó fraai, dat men de techniek van het borduren op die afbeeldingen gemakkelijk kan volgen. Door mej. Elisabeth Brandt werden niet alleen zeer geslaagde teekeningen gemaakt, waarnaar de schrijfster borduurwerken vervaardigde, die in haar werk gereproduceerd zijn, maar deze jongedame teekende ook den fraaien band, die voor de kunstwerken, in dit boek bijeengebracht, inderdaad een keurige lijst vormt.

Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941) was een Nederlands feministe en schrijfster die naast dit werk nog vele historische studies heeft gepubliceerd. In 1876 behaalde ze haar HBS-diploma en vervolgens nog verschillende akten: voor hulponderwijzeres (met een aantekening Frans en Engels), voor Fraaie Handwerken van de afdeling Kunstnaaldwerk van de Rijksschool voor Kunstnijverheid en een akte van de eerste Kook- en Huishoudschool.

trefwoord: borduren - kunstnijverheid - handwerken - naaldkunst -borduurkunst


Clothings and Ornaments of China`s Miao People |


Clothings and Ornaments of China`s Miao People |

Kuang Shizhao - Editor | Gebonden met lichtbeschadigde omslag. 212 pagina's. Met vele foto's in kleur. The Nationality Press Bejing 1985 |DB 1122

€ 45.00

Bestel

Dit boek bestaat uit meer dan 200 pagina's met kleurenfoto's en illustraties van ceremoniële kleding en decoratieve accessoires van het Miao-volk - een van China's belangrijkste etnische groepen.

De Miao zijn één van de 55 etnische minderheden in China. In vroegere tijden werden ze door de Han-Chinezen ernstig onderdrukt waardoor ze op de vlucht sloegen en overal rondzwierven totdat ze zich uiteindelijk in het zuiden en zuidwesten van China settelden.

De Miao leven van landbouw - nijverheid en in toenemende mate van toerisme. De Miao zien/zagen er erg kleurrijk uit. Ze dragen/droegen prachtige kleding met veel sieraden en versiersels (vooral borduurwerk) De meeste leden van de Miao dragen tegenwoordig westerse kleding maar speciaal voor de toeristen steken ze zich in de prachtige - met de hand geborduurd- klederdracht van hun volk.

Dit boek is verschenen ter gelegenheid van een nationale tentoonstelling in China in 1984. De redactie stelt dat ze de Chinese Miao-kleding min of meer willekeurig hebben ingedeeld in de volgende vijf modellen:

  1. het westelijke Hunan-model
  2. het oostelijke Guizhou-model
  3. het mid-zuid Guizhou-model
  4. het Sichuan-Guizhou Yunnan-model
  5. het Hainan-eiland model.

Vervolgens hebben ze elk model onderverdeeld in verschillende regionale stijlen. Bij elk model worden de technieken en ontwerpveranderingen in de loop van de tijd besproken. Ook de haarstijlen en versieringen voor vrouwen - beide uniek voor elke regio - werden gedocumenteerd en gefotografeerd. De foto's tonen niet alleen de eigenlijke kledingstukken - met close-ups van  het handwerk - maar ook complete kostuums gemodelleerd door Miao-mensen zelf.

Ook zijn er verschillende foto's die het platteland - festivals en de mensen in hun eigen leefgemeenschap tonen - in het boek opgenomen.

Dit boek is een schat voor iedere liefhebber van etnische kostuums - handwerk - antropologie en mode.

Trefwoord: etnische kleding - klederdracht -culturele antropologie - China  - etnische juwelen - folklore - klederdracht - etnische groepen - inheemse volkeren - geschiedenis - clothing - clothes - traditional Costume


Human structure and shape Human structure and shape Human structure and shape

Human structure and shape |

Grundy John Hull | Gebonden achterzijde met wat vlekken. Met aantekeningen in pen bij diverse illustratied. 257 pagina's. Tekeningen  in kleur en zwart/wit . Noble Books Chilbolton Hampshire second edition 1983 |DB 665

€  40,00 trefwoord: geneeskunde - Verpleging  - Anatomie - Fysiologie - tekenen - schilderen - kunst

Bestel

Dit boek over de  menselijke structuur en vorm bevat anatomische en fysiologische tekeningen van het skelet, spierstelsel, hoofd, zintuigen, nek, mond, bekken bovenste ledematen, onderste ledematen, structuur van het vrouwelijke en mannelijke lichaam in diverse fases van hun leven etc.

De levendige en mooie anatomische illustraties van John Hull Grundy worden al decennia lang gewaardeerd door studenten van zowel de  kunstacademie  als door studenten die medicijnen of verpleegkunde studeren.  De afbeeldingen benadrukken duidelijk de relatie tussen vorm en functie, structuur en vorm, anatomie en fysiologie.

Grundy geeft een unieke kijk op de anatomie van het menselijk lichaam in zowel rust als beweging, en zijn boek is een klassieker geworden voor studenten die het ontwerp en de beweging van het menselijk lichaam goed willen begrijpen.

trefwoord: Geneeskunde - Verpleging  - Anatomie - Fysiologie - tekenen - schilderen - kunst


wielercafes in vlaanderen - Rottiers wielercafes in vlaanderen - Rottiers wielercafes in vlaanderen - Rottiers

Wielercafés in Vlaanderen

Walter Rottiers | Gebonden - 207 pagina’s - Geïllustreerd Antilope boeken 2006 - ISBN:  9078360011/ 9789078360018 | DB 1523

€ 10.00

Bestel

Uit dit fraaie boekwerk blijkt duidelijk hoe de wielersport en het café in Vlaanderen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Het is het resultaat van een speurtocht van tien jaar naar al deze stamineekes. Het boek staat vol wetenswaardigheden en anekdotes.

Het rijke Vlaamse wielerleven speelde zich altijd voor een deel af in en rond een sportcafé: daar ontstond een supportersclub, daar waren de start en aankomst van een kermiskoers. Dit fenomeen is ook bekend bij ons in het zuiden van het land: Chaam en andere gemeenten kunnen ervan getuigen. Ze zijn niet te tellen, de zaken die door oud-renners zijn opgestart. Vele cafés ontstonden op het moment dat een renner op het hoogtepunt van zijn carrière was, of stopte met wielrennen; dat kan dus inmiddels 60 jaar geleden zijn. Inmiddels zijn veel van deze cafés al verdwenen: dat van Lucien Van Impe, laatste Belgische Tourwinnaar in 1976 bijvoorbeeld, werd in 2000 gesloopt.

Langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen liggen (en lagen) er een massa, die hun hoogtepunt bereiken (bereikten) op de dag dat de klassieker voorbijkomt. (voorbijkwam).

Het waren 250 cafés, restaurants en hotels in totaal en daarvan zijn er 121 in deze uitgave beschreven, met foto (kleur/zwart-wit) en uitleg.

Wielercafés in Vlaanderen is een ‘must have’ voor alle wielerliefhebbers die houden van het Vlaamse leven. Aan de hand van kaartjes en adressen kunnen zij de cafés, restaurants en hotels vinden, op de fiets, of tijdens de koers.

trefwoord: wielrennen - sport - café - België, cafe - wielercafe - wielerkoersen - Vlaanderen - wielerklassieker - wielersportNieuwe titels volgen.

Wilt u meer boeken betreffende muziek - koken - filosofie - psychologie - strips enz. enz.  zien?

Zoek dan in onze database die wekelijks wordt bijgewerkt.

Database

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie  natuur

fotografie   land en volk  wetenschap   jeugd & kinderboeken   diversen